เครื่องบินไฟฟ้า

เครื่องบินไฟฟ้า

เครื่องบินแบบพร้อมบิน, เครื่องบินลำเปล่า